Kvalita
Vize, poslání a politika společnosti

Vize

 • Naše společnost chce svojí podnikatelskou činností dosáhnout trvalou stabilitu, prosperitu a důvěru u našich obchodních partnerů, ale také i u svých pracovníků.
 • Chceme být moderní, ekonomicky zdravou společností.

Poslání

 • Posláním společnosti je uskutečňovat a podporovat všechny aktivity v oblasti výroby zejména zaměření na nejmodernější technologie v oblasti laserového svařování a řezání nerezových materiálů, prodeje výrobků a poskytování služeb v automobilovém, energetickém a strojírenském průmyslu.
 • Chceme vytvořit silnou podnikovou kulturu založenou na jednotě společnosti a společném úsilí všech zaměstnanců, k dosažení kvalitních služeb zákazníkovi.
 • Chceme být stálým a spolehlivým partnerem ekonomicky silných a stabilních společností.

Politika

 • Naše podnikatelské aktivity provádět v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů.
 • Striktně dodržovat etický kodex společnosti.
 • Neustále zlepšovat kvalitu našich výrobků a služeb k maximální spokojenosti zákazníků.
 • Hlavním cílem kvality naší společnosti je dosáhnout nulových vad.
 • Klíčové otázky z oblasti kvality a vlastního rozvoje společnosti řešit prostřednictvím předem stanovených cílů.
 • Podporovat neustálý rozvoj zaměstnanců na všech úrovních a tím zvyšovat profesionalitu a kvalitu námi poskytovaných služeb a výrobků.
 • Trvale zlepšovat pracovní podmínky a prostředí našich zaměstnanců.
 • Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.
 • Usilovat o inovaci produktů a procesů za podpory Technické univerzity Ostrava.
Kvalita, bezpečnost práce a životní prostředí
2002

Zaveden a certifikován systém řízení kvality dle normy ISO 9001.

2003

Přijmutí společnosti do Sdružení obchodníků s hutními materiály.

2006

Pořízení defektoskopu vířivých proudů pro automatickou kontrolu (pod)povrchových vad materiálu.

2015

Zaveden systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001.

2016

Upgrade na normu ISO/TS 16949 zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.

2017

Vstup společnosti do Sdružení automobilového průmyslu.

2018

Přechod na normu IATF 16949.